Page 1 of 2


ثبت نام بخش "گروهی لیلم" سومین دوره جشنواره بومی البرزنشینان - لیلم


توجه : تمامی اطلاعات وارد شده به زبان فارسی باشد .
اطلاعات وارد شده شما قابل ویرایش نمی باشد ، پس در وارد کردن اطلاعات دقت فرمایید .
نفرات معرفی شده به عنوان اعضای گروه باید از بخش ورود هنرمندان با مشخصه کاربری شماره ملی و رمز عبور شماره موبایل وارد شده و اطلاعات خود را کامل کنند
از وارد کردن نشانه های مانند -*><:;,و ... در وارد کردن اطلاعات خودداری کنید.
مشخصات سرپرست گروه
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نا معتبر
ورودی نامعتبر
/ /