روز اول رقابت‌های لیلِم 1

روز نخست رقابت‌های نخستین جشنواره‌ی موسیقی بومی لیلِم

1396/4/27

نوجوانان: رشته های دوتار، للـه‌وا و آواز محلی

بزرگسالان: رشته‌ی قرنه