چهارشنبه, می 23, 2018

شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره موسیقی بومی مازندران لیلم

دبیر و مدیر اجرایی برنامه

image

محمد غلامی

مدیر اجرایی
 

image

عباس زارع

دبیر
 
 

اعضای شورای سیاست گذاری

image

دکتر پیمان پهلوان

 

image

دکتر عسگری آقاجانیان

 

image

آقای بهمنیار شریفی

 

image

آقای رضا عمرانی نسب

 
 

image

آقای علی حسن نژاد

 

image

آقای محمد ابراهیم عالمی