اخبار

جلسه ستاد اجرايی،چالوس

ستاد اجرایی جشنواره موسیقی بومی لیلم با حضور سازمان های در پیوند با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران برگزار شد.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 805

گزارش نهایی لیلم 1

گزارش تکمیلی بخش رقابتی، جنبی و اختتامیه ی نخستین جشنواره سراسری موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم 

ادامه مطلب نظرات (1) کلیک ها: 2774