برگزیدگان دومین لیلم

اسامی برگزیدگان نهایی دومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

 

گروه‌نوازی

ردیف

رتبه

نام گروه

شهر

نام و نام خانوادگی سرپرست

1

برترین

مازرون

رویان

رضا دیوسالار

2

برتر

تی تی وا

ساری

حسین جهانی نسب

3

اساره سو

سوادکوه شمالی

کریم کمالی­فر

 

مقالات پژوهشی

ردیف

رتبه

نگارنده

عنوان مقاله

1

برترین

احسان پژوهنده

رد پای «مقام امیری» در ردیف موسیقی دستگاهی ایران

 

دوتار

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

فرهاد محمدی

2

خسرو اسحاقی گرجی

3

برتر

امیرحسین مرادی بالف

4

اسفندیار عابدی

5

زیر 19

برتر

محمدحسین ابراهیمی

6

پارسا گلستانی

7

امیرعلی جهانبخش

8

هومن جعفری کلیجی

9

شایسته تقدیر

امیرحسین رضازاده

 

غرنه

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برتر

حسین جهانی نسب

2

شایسته تقدیر

امیرمحمد خطیبی

 

سرنا

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برتر

محمد الیاسی سرکتی

2

برتر

نور الله یوسفی

 

آواز محلی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

میثم شیخ نژاد

2

محمد دست افکن کرمانی

3

برتر

یونس جعفری

4

ذات الله استوان عمران

5

احمد طالبی دادوکلایی

6

12 تا 19

برتر

یونس قریشی امرئی

7

زیر 12

برتر

آرمان فلاح پور

8

شایسته تقدیر

نیکان نجفی

 

 

تشت ­نوازی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

خدیجه گلستانی

2

برتر

راضیه کاظمی

3

سکینه اسکندری

4

زیر 19

برتر

آیدا طاهری

5

هستی حسن نژاد

6

نیایش حسن نژاد

 

 

للِه وا

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

پویا محسنی

2

خلیل مختاری سنگدهی

3

برتر

جواد محسن تبار

4

فرزاد یونسی

5

12 تا 19

برتر

زمان عابدی

6

محراب قیاسی

7

شایسته تقدیر

سامی گل­زاده گنگرج

8

آرش احمدزاده

9

حسام­الدین مرادپور

10

سید ابوالفضل مختاری سنگدهی

11

رضا کاظمی

12

زیر 12

شایسته تقدیر

محمدطاها باقری

 

 

 

دسرکوتن

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

مجید بتیار

2

برتر

سجاد پاریاو فلاح

3

شایسته تقدیر

محمدرضا هاشمی

4

گلدسته زارع

5

12 تا 19

برترین

محمدرضا کاظمی لهمالی

6

برتر

سید همایون حسینی ماچک‌پشتی

7

برتر

امیررضا طیبی

8

برتر

محمدحسین طیبی

9

شایسته تقدیر

فرنیا دستدار

10

زیر 12

برتر

نگین غفوری واسکسی

11

امیررضا محمدی سیدکلایی

 

 

کمانچه محلی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برتر

خشایار اسحاقی

2

علی فتحی چراتی

3

فرشید اسکندری

4

12 تا 19

برتر

حسام بتیار

5

نیایش طالبی

6

زیر 12

شایسته تقدیر

مهدیس فقیهیان