"لیلم "افتخاری برای احیای فرهنگ بومی

استاندارمازندران: "لیلم "سندافتخاری برای احیای فرهنگ بومی است

جشنواره موسیقی بومی البرز نشینان سند افتخار بزرگی بر سینه فرهنگ بومی مازندران است.


استاندار مازندران در گفتگو با ستاد خبری سومین جشنواره موسیقی البرزنشینان با عنوان "لیلم" با بیان مطلب فوق افزود: این رویدادعلاوه بر کشف استعدادها ، در تبلور و احیاء رسوم و ارزش های در آستانه فراموشی تلاش فراوان دارد.

محمداسلامی افزود:

آگاهی از تاریخ یک قوم شرط عمده برای شناخت فرهنگ آن جامعه است ،اما در قبال کلی گویی تاریخ، تحقیق در خرده فرهنگهای یک ملت این امکان را به وجود می آورد که بتوان به عمق روحیات آن جامعه پی برد.

وی اظهارداشت: در کشوری مثل ایران که دارای غنای فرهنگی بی نظیری است پرداختن به خرده فرهنگ ها علاوه بر ایجاد جذابیت در ارتقاء صنعت گردشگری یک منطقه می‌تواند سپری مناسب باشد مقابل تغییرات و ناملایماتی که زمان در نتیجه تاخت و تاز فرهنگ‌های بیگانه بر آن اعمال می کند ، از این رو زنده نگه داشتن هنرها و فرهنگ‌های اصیل بومی از تعهدات اجتماعی هر شهروندی محسوب می‌شود .

وی با بیا این که

بی شک یکی از راه‌های مهم شناخت فرهنگ یک کشور آشنایی دقیق با خرده فرهنگ های آن است افزود:

در طوفان موسیقی غرب که ذائقه و فرهنگ نسل های آتی را نشانه رفته است این مراسم با اولویت موسیقی و فرهنگ حاشیه نشینان البرز با انعکاس موسیقی بومی نقاط مختلف ایران می کوشد تا در جهت تمایل ذائقه نسل های آتی به فرهنگ اصیل ایرانی موفق تر عمل نماید.

وی تاکید کرد: از آنجایی که احیا و انتقال داشته های فرهنگی یک تکلیف است ،استانداری مازندران در حمایت از جشنواره موسیقی بومی البرز نشینان که اکنون تلاش برگزار کنندگانش در برگزاری سومین دوره این آئین به بار نشسته ، تلاش می‌کند تا زمینه های مناسب را برای تداوم و پویایی اش درسالهای آتی فراهم سازد.