اختتامیه لیلم 2

گزارش تصویری اختتامیه دومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان لیلم