نماد

لیلِم (Lilem)

در گویش مازندرانی لیلِم به زمین‌های بایر گفته می‌شود که تازه آباد شده باشد و به حال خود رها شده باشد. در مفهوم دیگر، به زمین‌های پوشیده از درختچه گفته می‌شود.

نماد جشنواره