برگزیدگان سومین جشنواره لیلم

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته دوتار

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

علی‌رضا پورحاجی

2

مسعود سهرابی قره‌تپه

3

برتر

علی‌رضا نظری

4

ابوالفضل غفاری

5

بین 12 تا 19

برتر

محمدحسین طیبی

6

پارسا گلستانی

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته غرنه

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برتر

رضا دیوسالار

2

شایسته تقدیر

امیرمحمد خطیبی

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته سرنا

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

نورالله یوسفی

2

برتر

محمد الیاسی سرکتی

3

شایسته تقدیر

رامین حافظی رستمی

4

شایسته تقدیر

امیرمحمد خطیبی

5

بین 12 تا 19

برتر

حسین جهانی نسب

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته آواز محلی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

یونس جعفری

1

برتر

اسماعیل پابوس

2

احمد طالبی دادوکلائی

3

شایسته تقدیر موسیقی شرق

محمد اعتمادی راد

4

بین 12 تا 19

برتر

مهدی کارگر واسکسی

5

شایسته تقدیر

یونس قریشی امرئی

6

زیر 12

برتر

آرمان فلاح‌پور

7

علی‌رضا رمضانی شیرسوار

8

شایسته تقدیر

نیکان نجفی

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته تشت‌نوازی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برتر

مکرم صائمی

2

سیده خدیجه مهدی‌زاده دیوا

3

بین 12 تا 19 سال

برتر

نیایش حسن‌نژاد

4

زیر 12 سال

شایسته تقدیر

زهرا ذلیکانی

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته للِه‌وا

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

زمان عابدی

2

برتر

روح الله قربانی پاشاکلائی

3

نورالله یوسفی

4

رحیم دل‌اویز

5

بین 12 تا 19 سال

برتر

سید ابوالفضل مختاری سنگدهی

6

رضا کاظمی

7

زیر 12

شایسته تقدیر

محمدطاها باقری

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته دسرکوتن

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

محمدرضا کاظمی لهمالی

2

برتر

مجید بتیار

3

توحید حیدری

4

12 تا 19

برتر

امیررضا طیبی

5

هستی حسن‌نزاد

6

متین ذلیکانی

7

زیر 12

برتر

نگین غفوری واسکسی

8

پدرام جهانی نسب
سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته کمانچه محلی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

علی فتحی چراتی

2

برتر

خشایار اسحاقی

3

فرشید اسکندری

4

شایسته تقدیر

علی اصلانی کتولی

5

بین 12 تا 19 سال

برتر

نیایش طالبی دادوکلائی

6

حسام بتیار

7

سینا معصوم‌نیا

8

زیر 12

برتر

مهدیس فقیهیان

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته مقاله پژوهشی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

حسن علی‌تبار

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته منظومه‌خوانی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برتر

علی‌اکبر حسین‌نژاد

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

ردیف

آموزشگاه برتر در حوزه آموزش موسیقی بومی

1

"آموزشگاه استاد طیبی" به مدیریت آقای ارسلان طیبی

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی گروهیِ مازندران

ردیف

رتبه

نام گروه

سرپرست

1

برترین

اساره سو

کریم کمالی‌فر

2

برتر

آیشم

ژاله احمدی ایرایی

3

تی‌تی‌وا

حسین جهانی‌نسب