مقالات پژوهشی جشنواره لیلِم

ارسال 6 مقاله پژوهشی به دبیرخانه ی دومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

نشست خبری دومین جشنواره ی لیلِم

برگزاری نشست خبری جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم در صبح روز دوشنبه، 13 شهریور 1396

تغییر تاریخ جشنواره لیلم 2

تغییر تاریخ دومین جشنواره‌ی موسیقی لیلِم از شهریور ماه به هفتم تا دهم آذر 96

تمدید مهلت ارسال آثار

انتشار فراخوان شرکت در بخش رقابتی دومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

قطعات مورد انتظار از هنرمندان

  • هر سازی در هر منطقه، دارای قطعات ویژه‌ی خود می‌باشد که جزو رپرتوآر آن محسوب می‌شود...

فراخوان جشنواره لیلم منتشر شد

فراخوان بخش رقابتی دومین جشنواره سراسری موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

دومین دوره جشنواره لیلم کلید خورد

برگزاری نخستین جلسه‌ شورای سیاستگذاری دومین جشنواره موسیقیِ بومیِ البرزنشینان «لیلم» - 24 خرداد 1396

گزارش نهایی لیلم 1

گزارش تکمیلی بخش رقابتی، جنبی و اختتامیه ی نخستین جشنواره سراسری موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

اختتامیه اولین دوره

نخستین جشنواره سراسری موسیقی بومی مازندران لیلِـم، یکم مرداد ماه 95 به کار خود خاتمه داد.