اهداف و قوانین

اهداف شکل گیری جشنواره سراسری موسیقی بومی لیلــــــــِم

لینک اخبار جشنواره در دیگر سایت ها

خبر جشنواره موسیقی لیلم در وب سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی