"لیلم "افتخاری برای احیای فرهنگ بومی

استاندارمازندران: "لیلم "سندافتخاری برای احیای فرهنگ بومی است

جشنواره موسیقی بومی البرز نشینان سند افتخار بزرگی بر سینه فرهنگ بومی مازندران است.

امیدهای موسیقی مازندران در لیلم

امیدهای موسیقی مازندران در لیلم جوانه می‌زنند

جشنواره موسیقی لیلم فرصتی است تا امیدهای موسیقی مازندران جوانه بزنند.

«نان ما در این چوب و سیم است»

«نان ما در این چوب و سیم است»

«وَچه هیچ­موقع پیِر نَئونه»

گزارش اولین روز از لیلم سوم

بوستان ولایت ساری و شب‌های موسیقایی مازندران با جشنواره لیلم

بازتاب لیلم در رسانه ها

بازتاب لیلم در رسانه ها

مدیر اجرایی سومین جشنواره لیلم

مدیر اجرایی سومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان لیلم:

دبیر سومین لیلم خبرداد

دبیر سومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان لیلم خبرداد

مصاحبه با یحیی قدیری

یحیی قدیری، داور محترم بخش رقابتی سرنا و غرنه، صبح روز دوشنبه در سالن آمفی تئاتر هلال احمر ساری حضور یافتند. پیش از شروع زمان داوری ایشان، گفت­وگویی کوتاه ترتیب دادیم که به شرح زیر است:

مصاحبه با محمود شالویی


ظرفیت جهانی موسیقی مازندران از دیدگاه مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان: