بخش جنبی لیلم 2

گزارش تصویری اجراهای جنبی دومین جشنوارخ موسیقی بومی البرزنشینان لیلم