برگزیدگان

گروه نوازی
عنوان نام گروه نام سرپرست شهر

اعضای گروه

برترین سیلم سعدی صادقی آمل

سعدی صادقی

وحید حیدری

پرویز عبداللهی

سید پرویز سیاهدشتی

جمشید نیکوزاد

حامد رحیمی

عاطفه مقیمی

سامان نوروزیان

نوازنده کمانچه و للـه­ وا

نوازنده دوتار

نوازنده غرنه

نوازنده للـه‌وا و خواننده

هم‌خوان و نوازنده نقاره، دایره

نوازنده دوتار

هم‌خوان

کمانچه

برتر گلونگ ایوب نوری شیردار بابل

ایوب نوری شیردار

سیدجواد موسوی

سید علی موسوی

لطف الله سیفی

محمدجان قلی‌زاده

سجاد موسوی

میلاد نوری

هم‌خوان، نوازنده دوتار و للـه‌وا

نوازنده نقاره دایره

نوازنده کمانچه

هم‌خوان و نوازنده نقاره و غرنه

خواننده

نوازنده للـه‌وا و نقاره

نوازنده بم دوتار
بچا بچا فرزاد یونسی سوادکوه

فرزاد یونسی

فرشید اسکندری

اسفندیار عابدی

محمد دست افکن

مهرداد اسکندری

پدرام سیفی

للـه‌وا

نوازنده کمانچه

نوازنده دوتار

خواننده

نوازنده نقاره

نوازنده دایره
شوار مجید درخوش سوادکوه

مجید درخوش

کریم کمالی فر

ولی عبداللهی

مهدی درخوش

اسفندیار خانلری

جواد محسن تبار

نوازنده دوتار

نوازنده کمانچه

خواننده

نوازنده دوتار و دایره

نوازنده دسرکوتن

نوازنده للـه‌وا

آواز بزرگسال
برترین محمدعلی گلپور
برتر میثم یاری
یونس جعفری
محمدحسن باغبان
آواز نوجوانان
برتر مهدی کارگر واسکسی
للـه­ وا بزرگسالان
برترین حمیدرضا قیاسی
پویا محسنی
برتر اسفندیار عابدی
سید خلیل مختاری سنگدهی
رضا حسینی دادوکلایی
فرزاد یونسی
للـه­ وا نوجوانان
برتر زمان عابدی
محراب قیاسی
قرنه
برتر نورا... یوسفی
کمانچه بزرگسالان
برترین سعدی صادقی
برتر خشایار اسحاقی گرجی
کمانچه نوجوانان
برتر حسام بتیار
دوتار بزرگسالان
برترین حمیدرضا زمانی
اسحاق داوودی
برتر علیرضا پورحاجی
فرهاد محمدی
دوتار نوجوانان
برتر پارسا گلستانی
محمدرضا محمدی سیدکلایی
نوازنده مورد تشویق هیئت داوران یونس عبداللهی ولیک چالی
دسرکوتن نوجوانان
برتر محمد حسین طیبی
مجید بتیار
دسرکوتن بزرگسالان
برتر سجاد پاریاو فلاح
سرنا
برتر سید رضا حسینی
لگن بزرگسالان
برترین فاطمه خورشیدی پاجی
برتر ثریا عمرانی
لگن نوجوانان
برتر هستی حسن­ نژاد