شورای سیاست گزاری

شورای سیاست­گذاری دومین دوره‌ی جشنواره لیلِم

1- احد جاودانی (مدیرکل ارشاد مازندران- رییس شورای سیاست‌گذاری)

2- عسکری آقاجانیان میری (محقق، پژوهشگر، خواننده و استاد دانشگاه و نماینده انجمن موسیقی)

3- کیوان پهلوان (پژوهشگر موسیقی مازندران)

4- محمدابراهیم عالمی (خواننده و پژوهشگر موسیقی مازندران)

5- محمد غلامی (مدیر مسئول موسسه نسیم مهر آوا، ناشر)

6- بهمنیار شریفی (نوازنده، محقق و مدرس)

7- سید رضا عمرانی‌نسب (نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای سیاست‌گذاری)

8- علی‌اکبر نوروزی (نماینده انجمن موسیقی استان)

9- جمشید قلی‌نژاد (نوازنده، محقق و مدرس)

10- نبی‌اله احمدی (نوازنده، محقق و مدرس)

11- سید بیژن معافی مدنی (نوازنده، محقق و مدرس)