ارتباط با ما

دبیرخانه جشنواره: ساری، میدان امام، ابتدای بلوار پاسداران، انتهای کوچه شهید بهزادی - شرکت فرهنگی هنری نسیم مهرآوا

01133350703

02189784307

@lilemfest

lilemfest